• vietnamese
  • English

Cáp

CÁP SỬ DỤNG CHO CAMERA OMRON MICROSCAN


Microscan cung cấp đầy đủ các loại cáp và các phụ kiện để người sử dụng có nhiều sự lựa chọn cho các hệ thống camera kiểm tra sản phẩm phù hợp với từng ứng dụng khác nhau.

MS-3 Compact Laser Barcode Scanner

Part numberDescription
61-000127-02
Cable, MS-2 to MS-Connect 210, 6 ft
61-300026-03
Cable, Communication, DB-25 Plug to DB-9 Socket, 6 ft
61-000010-02
Cable, Communication, DB-9 Socket to DB-9 Socket, 6 ft
61-000011-02
Cable, MS-820 to IB-131 (also use for MS-2, 3, 4, 9, 710 and MINI Extension)
61-100029-03
Cable, IB-131 Daisy Chain, 1 ft

MS-890 Industrial Automation Scanner

Part numberDescription
61-000122-01
Cable, To MS-Connect 210, Host RS-422/485 for Multidrop, 6 ft
61-000123-01
Cable, To MS-Connect 210, Host/AUX RS-232, for Daisy Chain 210 to 210, 6 ft
61-000034-02
Cable, Comm/Serial , 25pin Socket to 9pin Socket, 6 ft
61-100029-03
Cable, Connects IB-150 to IB-150, 1 ft , Daisy Chain
61-000010-02
Cable, Communication, DB-9 Socket to DB-9 Socket, 6 ft

MicroHAWK Barcode Readers (4 models: ID-20, ID-30, ID-40 & ID-45)

Part Number  
Description
61-9000034-01    
CABLE, USB A to MicroB,6FT, MICROHAWK-20
61-9000045-01
CABLE, USB A to MicroB,3FT, MICROHAWK-20
61-9000037-01
CABLE, DB15 to EXT PWR/RS232, MICROHAWK-30 (Cable only)
61-9000038-01
CABLE, DB15 to EXT PWR/USB, MICROHAWK-30 (Cable only)
61-9000039-01
CABLE, DB15 to EXT PWR/USB,I/O, MICROHAWK-30 (Cable only), REQ PWR SUPPLY (97-000011-02)
61-9000043-01
CABLE, DB15 to BUS PWR USB, MICROHAWK-30
61-9000102-01
CABLE, DB15 to USB/RS232 TRIGGERED, MICROHAWK-30 (Cable only)
61-9000131-01
CABLE, USB/RS232/PWR, MICROHAWK-30, 1M (Cable Only) REQ PWR SUPPLY (97-000011-02)

CABLE KITS MicroHAWK-30

Part Number
Description
98-9000048-01
KIT, CABLE, DB15 to EXT PWR/RS232, W/PWR SUPPLY, MICROHAWK-30 
98-9000049-01
KIT, CABLE, DB15 to EXT PWR/USB, W/PWR SUPPLY, MICROHAWK-30
98-9000050-01
KIT, CABLE, DB15 to EXT PWR/USB, I/O,W/PWR SUPPLY, MICROHAWK-30

MINI Hawk Imager

Part Number
Description
61-000127-02
Cable, MS-2 to MS-Connect 210, 6 ft
61-300026-03
Cable, Communication, DB-25 Plug to DB-9 Socket, 6 ft
61-100029-03
Cable, IB-131 Daisy Chain, 1 ft
61-000011-02
Cable, MS-820 to IB-131 (also use for MS-3, 4, 9, 710 and MINI Extension)
61-000151-01
Cable, MINI USB, I/O Breakout, Flying Leads, 3ft

MicroHAWK Smart Cameras

Part numberDescription
61-9000034-01
CABLE, USB A to MicroB,6FT, MICROHAWK-20
61-9000045-01
CABLE, USB A to MicroB,3FT, MICROHAWK-20
61-9000037-01
CABLE, DB15 to EXT PWR/RS232, MICROHAWK-30 (Cable only)
61-9000038-01
CABLE, DB15 to EXT PWR/USB, MICROHAWK-30 (Cable only)
61-9000039-01
CABLE, DB15 to EXT PWR/USB,I/O, MICROHAWK-30 (Cable only), REQ PWR SUPPLY (97-000011-02)
61-9000043-01
CABLE, DB15 to BUS PWR USB, MICROHAWK-30
61-9000102-01
CABLE, DB15 to USB/RS232 TRIGGERED, MICROHAWK-30 (Cable only)
61-9000131-01
CABLE, USB/RS232/PWR, MICROHAWK-30, 1M (Cable Only) REQ PWR SUPPLY (97-000011-02)

HAWK MV-4000

HAWK MV-4000 X-CODE Ethernet Port Cables

Part numberDescription
61-9000134-01
Cable, HAWK MV-4000 Ethernet, X-CODE / RJ45 CAT 6A, 1 m
61-9000134-02
Cable, HAWK MV-4000 Ethernet, X-CODE / RJ45 CAT 6A, 3 m
61-9000134-03
Cable, HAWK MV-4000 Ethernet, X-CODE / RJ45 CAT 6A, 5 m

HAWK MV-4000 VGA / USB Port Connector Cables

Part numberDescription
61-9000143-01
Cable, HAWK MV-4000 M12 to USB Socket, 1 m
61-9000147-01
Cable, HAWK MV-4000 M12 to VGA and USB, 1 m

HAWK MV-4000 Digital I/O Port Connector Cables

Part Number
Description
61-9000132-01
Cable, Adapter, HAWK MV-4000 to Accessory Cables / Power Supply (Supplied with camera)
61-9000151-01
Cable, HAWK MV-4000 M12 to Flying Leads, 3 m (No Adapter Required)

Smart Series Illuminator Control Cables

Part numberDescription
61-9000135-01
Y Cable, HAWK MV-4000 Adapter to Smart Series Illuminator and QX-1, Power, 1 m
61-9000137-01
Y Cable, HAWK MV-4000 Adapter to Smart Series Illuminator and QX-1, Strobe, 1 m
61-000204-01
Cable, QX-1 to Smart Series Illuminator, Continuous Power
61-000218-01*
Cable, QX-1 to Smart Series Illuminator, Strobe

Vision MINI Smart Camera

61-000127-02
Cable, Quadrus MINI to MS-Connect 210, 6 ft
61-300026-03
Cable, Communication, DB-25 Plug to DB-9 Socket, 6 ft
61-100029-03
Cable, IB-131 Daisy Chain, 1 ft
61-000011-02
Cable, MS-820 to IB-131 (also use for MS-3, 4, 9, 710 and MINI Extension)

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn giải pháp tốt nhất cho nhu cầu của quý khách 

  Công Ty TNHH TM DV SX Kỹ Thuật Cao Tân Tiến

  Địa chỉ: 51/2 Trường Chinh, P. 12, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 028 2253 4098 (ext: 0 hoặc 101)      Hotline/zalo/viber:  Ms Hạnh- 09 1915 4334  hoặc  Mr Trí - 0915 237 579

  Email: info@tantienhitech.com                          Website: www.tantienhitech.com   


Không có sản phẩm trong danh mục này.

https://static.zdassets.com/ekr/snippet.js?key=4c7bf15c-b508-4c90-b28c-628c095ab683 static.zdassets.com 13:18