• vietnamese
  • English

Ứng dụng camera kiểm tra sản phẩm trong công nghiệp điện tử

 Hệ thống camera Omron Microscan - Giải pháp hoàn chỉnh cho ngành công nghiệp điện tử


Ngành công nghiệp điện tử sử dụng hiệu quả các nguồn lực để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao nhất. Các giải pháp xử lý hình ảnh kiểm tra sản phẩm, đọc mã vạch và kiểm tra mã vạch của Omron Microscan cung cấp giải pháp kiểm tra đáng tin cậy và khả năng truy xuất nguyên gốc để hỗ trợ sản xuất thiết bị điện tử trong suốt toàn bộ quá trình sản xuất.

Barcode reading

Đọc và giải mã các mã vạch 1D/ 2D, các mã vạch được in trên nhãn hoặc khắc trực tiếp trên sản phẩm (DPM) với độ tin cậy 100%  ngay cả trong điều kiện giải mã thách thức và chất lượng ký hiệu biến đổi. Các thiết bị siêu nhỏ gọn tích hợp với các thuật toán giải mã X-Mode đảm bảo việc thu thập dữ liệu hiệu quả tối ưu.

Một số các ứng dụng

Truy xuất thành phần                                           -  WIP tracking

-  Kiểm tra time/date                                               - Quản lý thu hồi

MicroHAWK Readers

  QX Hawk
 Mobile Hawk
 WebLink

Barcode verification


Xác minh chất lượng mã vạch và sự tuân thủ của mã vạch theo tiêu chuẩn quy định

Omron Microscan cung cấp nhiều giải pháp xác minh ngoại tuyến và nội tuyến bao gồm camera, phần mềm và đèn chiếu sáng chuyên dụng được thiết kế đặc biệt để xác minh mã vạch 1D/ 2D theo tiêu chuẩn ngành.

Một số ứng dụng kiểm tra

Chất lượng in ISO/ IEC                                               -  Độ chính xác dữ liệu

Chất lượng mã DPM                                                    -  Chuỗi dữ liệu 

LVS-9510

  


LVS-9580 

     

           Verification Kits           

Hệ thống vision camera kiểm tra lỗi sản phẩm

Kiểm tra hệ thống lắp ráp và các bộ phận cấu thành

 

Các giải pháp xử lý hình ảnh của hệ thống camera Omron Microscan đảm bảo chất lượng và độ chính xác cao nhất. Sản phẩm của Omron Microscan bao gồm phần mềm, camera công nghiệp thông minh và hệ thống xử lý hình ảnh hoàn chỉnh.


Một số ứng dụng trong ngành

Kiểm tra sự hiện diện và vị trí nhãn                           - Nhận dạng ký tự (OCR & OCV)

Sự có/không của các phần hợp thành                                   - Nhận dạng sản phẩm không đạt

-  Kiểm tra kích thước


          MicroHAWK Cameras
 Vision HAWK
 PanelScan
 AutoVISION


Các ngành ứng dụng
Tiêu chuẩn công nghiệp 

Điện tử ô tô

Thiết bị điện tử tiêu dùng

Hàng không vũ trụ và quốc phòng         

Sản xuất thiết bị y tế

Chất bán dẫn

Máy xây dựng

Nhà cung cấp thiết bị dây chuyền SMT

Nhà cung cấp thiết bị kiểm tra

Microscan cung cấp một loạt các giải pháp để đáp ứng

các tiêu chuẩn công nghiệp bao gồm:

SEMI

GS1

ISO/ IEC

AIM DPM

     Không có sản phẩm trong danh mục này.

https://static.zdassets.com/ekr/snippet.js?key=4c7bf15c-b508-4c90-b28c-628c095ab683 static.zdassets.com 13:18